ภาพกรุงเทพในอดีต

ภาพกรุงเทพในอดีต

กรุงเทพ
กรุงเทพ

นึกออกกันไหมว่าสองภาพเหล่านี้ เป็นส่วนไหนของกรุงเทพในอดีต นึกไม่ออกละสิ ภาพแรกคือ นานา ย่านธุรกิจของเราตอนนี้ ด้านล่างเป็นถนนวิภาวดีไงละ